Yrityksen johdon konferenssi

Pohjois-Karjalan IPP järjestää kaksi tapahtumaa: 

  1. Vierailu muiden maiden maatiloilla kokemusten jakamiseksi.
  2. Kansainvälisiä konferensseja, joissa esitellään viimeisintä kansainvälistä tutkimusta rehusta, eläinten hyvinvoinnista ja maatilojen hallinnasta. Viimeisimmässä konferenssissa vuonna 2020 keskityttiin karjan tauteihin.

IFP perustettiin vuonna 1980, jolloin ensimmäinen kansainvälinen konferenssi pidettiin Suomessa. Aluksi IFP:n juuret olivat pääasiassa Saksassa ja Skandinaviassa, mutta nykyään meillä on jäseniä kaikkialta maailmasta. Nykyinen puheenjohtaja on Merja Perälä Suomesta ja varapuheenjohtajat ovat Tom Groot ja Anders Bonsdorff Alankomaista. Sihteeristö sijaitsee Harenissa Alankomaissa.

IPF:n jäsenyys

Aktiivinen jäsenyys - 25 eurolla vuodessa saat neljännesvuosittain ilmestyvän IFP News -lehden ja voit äänestää IFP:n konferensseissa. Aktiivijäsenet voivat myös asettaa ehdokkaan IFP:n neuvostoon.

Liitännäisjäsen - 15 euron vuosimaksulla saat neljännesvuosittain ilmestyvän IFP News -lehden ja voit äänestää IFP:n konferensseissa.

IFP:n tehtävä Pohjois-Karjalassa on seuraava. 

  1. Toimia eri maista ja kulttuureista tulevien viljelijöiden välisenä tietoverkkona, joka auttaa nuoria viljelijöitä saamaan globaalin näkökulman maatilojen hallintaan vierailemalla toistensa tiloilla. Jäsenet pääsevät mukaan kansainväliseen johtavan maatilan järjestelmään (IFP MFS).
  2. Uusimpien kotieläin - ja rehu viljelyä koskevien tietojen levittäminen IFP News -uutiskirjeessä.
  3. Järjestetään kaksi kertaa vuodessa kansainvälisiä konferensseja, joissa esitellään uusinta kansainvälistä tutkimusta rehusta, eläinten hyvinvoinnista ja maatilojen hallinnasta. 
  4. IFP Pohjois-Karjalan jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi aktiivi jäseneltä ja 15 euroa/vuosi liitännäis jäseneltä. He lähettävät FP News -uutisia 4 kertaa vuodessa; ota yhteyttä, jos haluat osallistua Master Farm -ohjelmaan.

IPF:n jäsenyys

IFP News on neljännesvuosittain ilmestyvä lehti, joka sisältää maailmanlaajuista tietoa rehuntuotannosta ja joka on täysin sponsoroitu nettikasinon ansiosta. Lehti keskittyy kotieläintuotantoon, laidunten hoitoon ja ravitsemukseen sekä uusimpiin maatilojen uutisiin eri puolilta maailmaa. Käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa integroitu maatilan hallinta, lypsykarjan, lihakarjan, sikojen ja siipikarjan tuotanto.

IFP:n konferensseja järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla maailmaa. Aiheet valitaan IFP:n jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vuonna 2020 konferenssi järjestettiin Kuopiossa, Suomessa, ja pääteemana olivat nautaeläinten taudit. Konferenssiohjelma julkaistaan IFP:n verkkosivuilla.

Maatalousministeriön konferenssin tavoitteet

Vuonna 2018 IFP:n konferenssi järjestettiin Sofiassa Bulgariassa 8.-11. syyskuuta.

Konferenssin pääaiheet keskittyivät Balkanin niemimaan tärkeimpiin eläintauteihin, mukaan lukien zoonoosi tartunnat, rajat ylittävien eläintautien ehkäisy, elintarviketurvallisuus ja kestävä kehitys. konferenssia tukivat Euroopan komissio, USAID ja maatalousministeriö.

Konferenssin pää aiheita olivat:

- Eläintuotannon rooli elintarviketurvassa ja kestävässä kehityksessä, 

- eläinten terveys ja hyvinvointi, 

- eläinten terveyteen liittyvät riskit ennen sadonkorjuuta, sadonkorjuun jälkeen ja elintarvikkeiden jalostuksessa. 

Tutkijat koko Balkanin alueelta esittelivät tutkimushankkeitaan tuomaristolle, joka valitsi niistä parhaat.